Tagged: Şeyh Şabanı Veli Hazretleri

0

Şeyh Şabanı Veli Hazretleri

Şeyh Şaban-ı Veli, Halvetî tarikatının, Cemâliye şubesinin, Şabanîye kolunun kurucusudur. Hazretin 1470 li yılların başında Kastamonu’nun Hanönü İlçesine nin Çukurçayı Köyü’de doğduğu tahmin edilmektedir . Kaynaklarda Şeyh Şaban-ı Veli’nin doğum yeri Kastamonu Taşköprü ilçesi...