Tagged: Selçuklu Camileri

0

Atabeygazi Camii – “Kırk Direkli Camii”

Atabeygazi Camii – “Kırk Direkli Camii” Atabey Muzaffereddin Yavlak Aslan Bey tarafından 13. yy.’ ın ikinci yarısında 1273 yılında yaptırılmıştır. Şehrin bilinen en eski camisidir. Duvarlar kesme ve moloz taştan yapılmıştır. 40 direğin üstüne...