Tagged: La’lî Muhammed Fenâyî Efendi

0

La’lî Muhammed Fenâyî Efendi

La’lî Muhammed Fenâyî Efendi Asıl adı Muhammed olan La’lî Efendi, Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi belli değildir. Ailesi hakkındaki bilgilerimiz de oldukça sınırlıdır. Gülşenî şâirlerden âlim Kânî Mehmed Efendi’nin Dîvân’ında düştüğü bir târihten 1112/1701...