Tagged: evliyalar

0

Evliya Nedir ?

Evliya ne demektir ? Evliyaların özellikleri nelerdir ? Evliyaların Manevi Mertebeleri Nelerdir ? Evliya; dost, arkadaş, itaatkâr ve işi üstlenen kişi anlamına gelmektedir.Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. İslami terminolojide veli; Allah’ın sadık dostu ve sevgili...

0

Müfessir Aladdin (Işıklı Evliya) Hazretleri

Müfessir Aladdin (Işıklı Evliya) Hazretleri Müfessir Alaeddin Hazretleri Hicri 665-747 yıllarında yaşamıştır.Döneminin önemli alimlerinden olduğu kaynaklarda geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’i elle yazıp tefsir etmiş, çok sayıda öğrencisine de Kur’an-ı Kerim dersi vermiştir. Hakkında anlatılan efsanelerden...

0

Yanık Evliya Yada Aşıklı Sultan

Aşıklı Sultan yada Yanık Evliya Aşıklı Sultan daha bilinen adıyla Yanık Evliya’dır. Kastamonu Şehir merkezinde Püre Mahallesinde bulunan türbe haftanın her günü halka açıktır. Türbenin ortasında bulunan sandukada Aşıklı Sultan Hazretleri yatmaktadır.Sandukanın ayak ucu...

0

Şeyh Şabanı Veli Hazretleri

Şeyh Şaban-ı Veli, Halvetî tarikatının, Cemâliye şubesinin, Şabanîye kolunun kurucusudur. Hazretin 1470 li yılların başında Kastamonu’nun Hanönü İlçesine nin Çukurçayı Köyü’de doğduğu tahmin edilmektedir . Kaynaklarda Şeyh Şaban-ı Veli’nin doğum yeri Kastamonu Taşköprü ilçesi...