Tagged: Ali Alâeddin Etval (KARABAŞ-I VELİ)

0

KARABAŞ-I VELİ (Ali Alâeddin Etval)

Ali Alâeddin Etval (KARABAŞ-I VELİ) Asıl adı Ali’dir. Boyu uzun olduğu için Atval, siyah Halveti sarığı sardığı için Karabaş ve pek çok kerâmeti olduğu için Veli lakâbını almış ve bunların birleşmesiyle Karabaş-ı Veli diye...