Benli Sultan Hazretleri

Benli Sultan

Asıl adı Muhyiddin dir. 15. yüzyılda yaşadığı söylenmektedir . Hayatı hakkında yazılı çok az kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklara dayanarak Şeyh Şaban-ı Veli’nin dostu olduğu söylenmektedir.
Halkın dini ve tasavvufi bakımdan eğitilmesinde önemli katkılarının olduğu ve Kanuni döneminin önemli vaizlerinden Kastamonulu Şeyh Muharrem Efendi’nin Benli Sultan’ın öğrencisi olduğu yine bu kaynaklarda belirtilmektedir. Benli Sultan için anlatılan birkaç efsane vardır.


Efsane 1

Efsaneye göre, Benli Sultan şimdi türbenin bulunduğu yere gelmiş büyük bir ağacın kovuğunda inzivaya çekilmiştir. Bu inziva sırasında vahşi hayvanlarla bağ kurmuş onların dilinden anlamıştır.Hatta evliyanın bugünkü türbesinin yapımında ilk yardımcı olanlar evliyanın dostluk kurduğu geyikler olmuştur .


Efsane 2

Anlatılan diğer bir efsane göre türbenin yapımı sırasında geyikler evliyaya yardım ederken köyün öküzleri geyikleri kovalamış onlara zarar vermiştir. Köy halkı da bunu görmesine rağmen öküzlerin zarar vermesine engel olmamışlardır. Bunun üzerine evliya da beddua ederek “Öküzünüz çift olmasın” demiştir. İnanışa göre o günden sonra türbenin bulunduğu köyde kimsenin iki tane öküzü olmamıştır. Bir öküzü varken diğerini alan kişinin öküzünden birisi mutlaka ölmüştür. Yüzlerce yıl önce yapılan bedduanın etkisinin bugün de sürdüğüne inanılmaktadır.


Efsane 3

Türbenin yanındaki görkemli ağacın evliyanın inzivaya çekildiği ağaç olduğuna inanılmaktadır. Başka bir efsanede ise Benli Sultan bir gün atıyla dolaşırken ağacın yanına gelmiş, ağaç evliyaya saygısından yere eğilmiş evliya da atıyla ağacın üzerinde dolaşmıştır. Bu nedenle bugün bile ağacın gövdesinde at nallarının izinin bulunduğuna inanılmaktadır.
Evliyanın ismi Muhyiddin iken Benli Sultan olarak anılmasının nedeni nedir?
Evliyanın Benli Sultan olarak anılmasının nedeni, yüzündeki büyük bir ben nedeniyle olduğuna inanılmaktadır. Türbenin şehir merkezinde olmamasına şehirden 35-40km uzak olmasına rağmen Kastamonu halkı tarafından yaygın bir şekilde tanınan evliya hakkında sayısız da efsane anlatılmaktadır. Bu efsanelerin bazılarında Benli Sultan, Şeyh Şaban-ı Veli’nin kardeşi olarak anlatılmaktadır.

Şeyh Şaban Veli’nin 7 kardeşi vardır. Bu kardeşlerin her biri değişik köylere giderek buralarda Hak yolunu anlatacaklardır. Benli Sultan da bugün türbesinin bulunduğu köye yakın dağda yaşamaktadır. Bir gün mendiline kar koyarak kardeşi Şeyh Şaban-ı ziyarete şehire gelir. Kardeşinin yanına geldiğinde kunduracılık yapan kardeşinin bir kadının ayak ölçüsünü aldığını ve bu sırada da kadının topuğunun göründüğünü fark eder. Bunun üzerine mendildeki kar eriyip damlamaya başlar. Şeyh Şaban mendilden damlayan karı görünce “Kardeş dağda insan yüzü görmeden evliya olmak kolay, zor olan kalabalığın içinde erişmek” der. Bunun üzerine çok utanan Benli Sultan yaşadığı dağa tekrar döner ve bir daha şehre inmez .
Benli Sultan türbesinin yanında bulunan suya da “Asa Suyu” denmektedir. İnanışa göre, evliya bir gün asasını yere vurmuş ve bu su yerden kaynamaya başlamıştır. Bu nedenle bu suyun şifalı olduğuna inanılmaktadır.

Bununla ilgili anlatılan bir efsane şöyledir; kadının birinin 5 kızı olmuştur ve kocası da kendisi de erkek çocuk istemektedirler. Bir gün kadın rüyasında Benli Sultan’ı görür. Evliya bir oğlunun olacağını müjdeler. Oğlu olduktan sonra türbede kurban kesmesini söyler. Bu rüyanın üzerinden çok geçmeden kadın hamile olduğunu anlar. Doğan çocuk da erkek olur. Çocuk doğduğu zaman kadının ekonomik durumu çok iyi olmadığından ve o yıllarda da ulaşım bu kadar rahat olmadığından kadın Benli Sultan’ın türbesine giderek kurban kesemez ama rüyasında söz verdiği kurbanı kendi köyünde keser. Aradan zaman geçip çocuk 7 yaşına gelince, çocukta romatizma rahatsızlığı olur. Bu rahatsızlıktan dolayı da bir süre sonra yürüyememeye başlar. Ne kadar doktora götürürlerse de çocukta iyileşme görülmez. Yine bir gün kadın Benli Sultan’ı rüyasında görür. Rüyada evliya kadına “Ben sana kurbanı benim türbemde kesmeni söylemiştim sen kesmedin. Şimdi kurbanı alıp burada kes de çocuğun iyileşsin “ der. Bu rüya üzerine kurban alınıp, 6 çocukla beraber öküz arabasına binilerek Benli Sultan’ın türbesine gidilir. Yolda giderken kurban ellerinden kaçar. Kadın çaresizlik içindedir. Ağlayarak türbeye ulaştığında kurbanın türbede olduğunu görür. Hemen orada kurban olarak getirilen koç kesilir ve fakirlere dağıtılır. Çocuk da orada akan Asa Suyu ile yıkanır. Bu olayı anlatan bugün orta yaşın üzerinde bulunan çocuğun kendisidir. “Çocuktum ama çok iyi hatırlıyorum. Çevredekiler suyun çok soğuk olduğunu zatüre olacağımı annemin yıkamamasını söylediler. Annem Benli Sultan’a çok inandığı için bir şey olmaz diyerek beni yıkadı. O buz gibi dedikleri su bana ateş gibi geliyordu. Değil üşümek ben o suda yanarak yıkandım. Bir süre sonra da zaten ne romatizma kaldı ne ağrılar. O günden sonra uygun olan zamanlarda mümkünse yılda bir defa bu ziyarette Allah rızası için koç kesip dağıtmaya çalışırım” Şeklinde anlatmaktadır .


Benli Sultan türbesindeki Asa Suyu ile ilgili bir inanca göre, çocuğu olmayan çiftler bu suyla yıkanırlarsa kısa bir süre sonra çocuklarının olacağına inanılmaktadır. Bunun için karı koca türbeye gelip namaz kılıp dua etmekte, türbenin yanındaki ağacın altında buradan akan suyla yıkanmakta ve Allah’tan çocuk sahibi olmayı dilemektedirler. Bu yıkanma, tamamen soyunarak yapılan bir yıkanma değil, mevsimin izin verdiği ölçüde ıslanılarak bir nevi sembolik yıkanma şeklindedir.
Kastamonu yöresinin ormanlık olması, bu nedenle de geyiklerin bol olması yukarıda anlatılan Benli Sultan türbesinin yapımında geyiklerin de yardımcı olmaları konusunda efsanelerin anlatılmasına neden olduğu gibi, Geyikli Köyü’de bulunan Geyikli Sultan türbesinin yapımının da geyikler tarafından yapıldığına inanılmaktadır. Anlatılan efsane göre şu anda türbede yatan Şeyh Efendi, Akkaya Köyü’ne cami yaptırmak için halktan yardım ister. Ekonomik durumunu gerekçe gösteren halk yardıma yanaşmaz. Bunun üzerine caminin yapımında geyikler odun taşıyarak şeyhe yardımcı olurlar. O günden sonra şeyhin adı Geyikli Sultan olarak anılır, caminin yapıldığı köye de Geyikli Köyü denir .

NASIL GİDİLİR?

Ahlat Köyü Merkez/Kastamonu

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir