Author: anadolu

0

Tasavvuf Nedir ?

Tasavvuf Nedir ?Tasavvuf Ne Demek?Tasavvufta makamlar Tasavvuf Kitapları Tasavvuf, dinin emirlerine uyup, yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid’atlerden kaçmaktır. Tasavvuf, nefsin iman ve itaat etmesi, bütün...

0

Atabeygazi Camii – “Kırk Direkli Camii”

Atabeygazi Camii – “Kırk Direkli Camii” Atabey Muzaffereddin Yavlak Aslan Bey tarafından 13. yy.’ ın ikinci yarısında 1273 yılında yaptırılmıştır. Şehrin bilinen en eski camisidir. Duvarlar kesme ve moloz taştan yapılmıştır. 40 direğin üstüne...

0

Akşemseddin Hazretleri

Akşemseddin Hazretleri -(Şemseddin Muhammed bin Hamza (1389 -1458) Akşemseddin Hazretleri Şam’da dünyaya geldi. Yedi yaşında iken babasıyla Anadolu’ya gelip Amasya’ya yerleştiler. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Soyu Hazreti Ebu Bekir’e dayanır. Asıl adı Muhammed’dir....

0

Hayreddin Tokadi Hazretleri

Hayreddin Tokadi Hazretleri (doğum tarihi bilinmemektedir / ölümü 1533 – Bolu) Hayreddin Tokadi Hazretleri Hayreddin Tokadi Hazretleri, Halvetiyye silsilenamelerinde, Allah Rasulü (s.a.v.)’nden itibaren tarikat zincirinin yirmi sekizinci halkasında yer alır. Bu zat hakkında kaynaklarda...

0

Evliya Nedir ?

Evliya ne demektir ? Evliyaların özellikleri nelerdir ? Evliyaların Manevi Mertebeleri Nelerdir ? Evliya; dost, arkadaş, itaatkâr ve işi üstlenen kişi anlamına gelmektedir.Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. İslami terminolojide veli; Allah’ın sadık dostu ve sevgili...

0

Bayraklı Sultan Hazretleri (Yunus Mürebbî)

Bayraklı Sultan Hazretleri Bu zatın asıl adı Yunus Mürebbî’dir. 1204 yılında Selçuklu kumandanla­rından Hüsameddin Çobanbey komutasındaki ordu ile Kastamonu’nun fethine katılmıştır. Günlerce süren kuşatmada kaleyi almak şöyle dursun, surlara tır­manmak bile mümkün olamamıştır. Yunus...

0

Ahmed Siyahi Efendi

Ahmed Siyahi Efendi Kastamonu velilerindendir. 1777 yılında Kastamonu’nun Kırkçeşme mahallesi Ahmed Dede caddesindeki evde doğmuştur. Babası, Sadî tarikatı dervişlerinden Demirci Ahmed Efendi’dir. Ahmed Siyahî Efendi Devrinin ilimlerini Kastamonu’da bulunan âlim ve sufilerinden aldıktan sonra...

0

Karanlık Evliya

Karanlık Evliya Karanlık Evliya türbesi Kastamonu Yavuz Selim Mahallesinin türbe sokağında bulunmaktadır. Karanlık Evliya Türbesi mimari olarak ilginç bir özellik göstermektedir. Türbenin mimarı yapısından Çobanlar Devri Hükümdarlarından birine ait olduğu tahmin edilmektedir. Karanlık Evliya...

0

Şeyh Mustafa Resülzade Efendi

Şeyh Mustafa Resülzade Efendi Şeyh Mustafa Resülzade Efendi Türbesi Kastamonu Şehir merkezindeki Kırkçeşme Mahallesinde bulunmaktadır. Şeyh Mustafa Resülzade Efendi ile ilgili anlatılan efsanede , evliyaların ilerde keramet gösterecek kişilere çocuk yaşta göründükleri ve onlarla...

0

Abdal Hasan Hazretleri

Abdal Hasan Hazretleri Kastamonu ili Taşköprü ilçesi Abdal Hasan köyünde türbesi bulunmakta ve Hazret bu türbede Meftundur.Abdal Hasan’ın türbesinin biraz yukarısında bir su vardır. Bu suya “Asa Suyu” denmektedir ki bu isim, Şeyh Şaban-ı...